Електроуслуги

Производство на електрически уреди Главни ел. табла за трафопостове ( 38 )Разпределителни ел. табла за трафопостове ( 0 )Строителни електромерни табла ( 21 )Строителни разпределителни табла ( 48 )Електрически табла за производствени сгради ( 0 )Производство на улични кабелни касетки ( 10 )Електрически табла за жилищни сгради ( 31 ) Електрически услуги Изграждане на въздушни електропроводи ( 147 )Изграждане на нови електро инсталации ( 4 )Изработка и монтаж на главни табла ( 0 )Изработка и монтаж на електромерни табла ( 0 )Изработка и монтаж на разпределителни табла ( 0 )Монтаж на комплектен трансформаторен пост ( 0 )Монтаж на мачтов трансформаторен пост ( 0 )Реконструкция на въздушни електропроводи ( 43 )Реконструкция на кабелни линии ( 0 )Ремонт на електро инсталации ( 53 )Поставяне на електрически табла ( 7 )Изграждане на трансформаторен пост ( 8 )Изграждане на кабелни линии ( 9 )Изграждане и узаконяване на електроинсталации ( 4 )

Партньори

Контакт

Тел.: 0878 311 542, 02 439 67 21
Мобилен: 0878 311 542
E-mail: magazinite@gmail.com

Търсене

Категории

Електрически услуги
Електрически услуги

Електрически услугиИзграждане и узаконяване на електроинсталации ( 4 )
Изграждане на въздушни електропроводи ( 147 )
Изграждане на кабелни линии ( 9 )
Изграждане на нови електро инсталации ( 4 )
Изграждане на трансформаторен пост ( 8 )
Изработка и монтаж на главни табла ( 0 )
Изработка и монтаж на електромерни табла ( 0 )
Изработка и монтаж на разпределителни табла ( 0 )
Монтаж на комплектен трансформаторен пост ( 0 )
Монтаж на мачтов трансформаторен пост ( 0 )
Поставяне на електрически табла ( 7 )
Реконструкция на въздушни електропроводи ( 43 )
Реконструкция на кабелни линии ( 0 )
Ремонт на електро инсталации ( 53 )
Производство на електрически уреди
Производство на електрически уреди

Производство на електрически уредиГлавни ел. табла за трафопостове ( 38 )
Електрически табла за жилищни сгради ( 31 )
Електрически табла за производствени сгради ( 0 )
Производство на улични кабелни касетки ( 10 )
Разпределителни ел. табла за трафопостове ( 0 )
Строителни електромерни табла ( 21 )
Строителни разпределителни табла ( 48 )